A nagyváradi magyar civil szervezetek 1989 utáni lendületes fejlődését egyértelműen bizonyítják az elindult kezdeményezések, az ezekről beszámoló híradások és a kiadványok megjelenése. A század- és az ezredforduló különösen felpezsdítette a civil szerveződések tevékenységét, ezt a rendezvények sokasága és színvonala is jelzi.


A BINCISZ tevékenységét bemutató honlapunk (www.gportal.hu/bincisz) felidézni a megalakulást, az elvégzett munkát, az elért eredményeket, ismertetni röviden a rendezvényeket és ezek főbb eseményeit. Szükség van arra, hogy mind többen megismerjék, kik és mit tettek az önszerveződés jegyében közösségünkért, mielőtt az feledésbe merülne. A nagyváradi és Bihar megyei civil társadalmat erősítő, a helyi kultúra, tudomány és művelődés eredményeit felleltározó honlapunk folyamatában ismerteti a törekvést a szövetség megalakítására.Igyekeztünk néhány már megjelent, illetve eddig nem közölt iratot, dokumentumot ismertetni, mivel ezek jól szemléltetik a végbement folyamatokat. Terveztük az összes bihari magyar jellegű civil szervezet rövid bemutatását is, azonban nagy számukra (120) és a terjedelmi korlátokra való tekintettel ez külön honlap feladata lesz. (Itt jegyezzük meg, hogy részben ezt a feladatot felvállalta a Varadinum Emlékkönyv 1997-2002. Szerkesztette: dr. Fleisz János, Nagyvárad, 2003. és a Civil szervezetek az ezredfordulón, Sapientia Varadiensis Alapítvány. Szerkesztette: dr.Fleisz János, Nagyvárad, 2003).


Fontosnak tartottuk, hogy helyet kapjanak a civil szerveződések kérdéskörével foglalkozó írások, mert ezek csak szűkebb körben ismertek. Ugyancsak hasznosnak tartjuk a város történetének egyes fejezeteinek a megismerését, hiszen a hagyományok ismerete és ápolása sokáig háttérbe szorult.Szeretném itt köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik segítettek, támogatták tevékenységünket, a rendezvények megszervezését, lebonyolítását s azoknak is akik rendszeresen részt vettek az eseményekben.
Hasonlóan illesse köszönet mindazokat, akik segítettek e honlap létrejöttében, amelyet szeretettel ajánlok mindenkinek, hiszen kicsiben ez is tükrözi azt a civil szerepvállalást, amelynek célja helyi magyar közösségünk törekvéseinek felkarolása.Remélhetőleg honlapunk hozzájárul az ezredforduló néhány eseményének emlékezetben tartásához, serkentően hat a civil szervezetekre a közérdekű feladatok ellátása érdekében.Lejegyezte: Dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke