A BINCISZ bemutatásaBIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)
MEGALAKULÁS, ELINDULÁS

A Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége, mint a nagyváradi, partiumi magyarság első civil szövetsége 1999. december 8-án alakult 14 tagszervezet részvételével. Első ülését 2000. január 20-án tartotta, bejegyzésére pedig egész Bihar megye első szövetségeként 2001. február 19-én került sor. A BINCISZ-t kezdettől fogva partnerként kezelték a többi civil szervezetek, az egyházak és a politikai szervezetek. Ennek köszönhetően 2001-ben a BINCISZ az EMKE társszervezete lett, majd 2002 elején irodahelyiséghez jutott, ugyanakkor megkapta azt a jogot is, hogy a kedvezmény-törvénnyel kapcsolatban, mint ernyőszervezet ajánlásokat állítson ki a civil szervezetek tagjai részére. A BINCISZ kezdettől fogva részt vett a Festum Varadinum rendezvények szervezésében, lebonyolításában és eredményeivel bebizonyította, hogy összefogással sok minden megvalósítható. Ennek elismeréseként a Varadinum 2002 záróünnepségén a legjobb szervezőknek átnyújtott első három Varadinum plakett egyikét a BINCISZ elnöke vehette át, amelyet 2011-ben maga a Szövetség is megkapott. Számos szervezettel és intézménnyel épített ki szoros kapcsolatot, így, a budapesti Magyar Népfőiskolai Társasággal, a kolozsvári Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal és a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségével, a Berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központtal, a Bihari Népfőiskolával és a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel, a Megyei Népfőiskolai Egyesület Debrecennel, a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, a szarvasi Szarvasért Alapítvánnyal, a Jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, a Nagyváradi Civil Kerekasztallal és legutóbb pedig a budapesti Civil Együttműködési Tanáccsal stb.

A BINCISZ TAG ÉS TÁRSSZERVEZETEI (21)

Alma Mater Alapítvány; Anna Nőszövetség; Árpád-házi Szent Erzsébet Ökumenikus Intézet; Biharigáz Alapítvány (Bihar község); Biharország Civil Társulás; Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) Bihari Osztálya, Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) Nagyváradi Fiókegyesülete; Lazarus Alapítvány (Bihar község); Matyi Műhely Magánbábszínház; Mindennapok Kereszténye Szövetség; MM Pódium Kulturális Egyesület; Nagyváradi Diakónia Keresztyén Alapítvány; Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete;Révai Miklós Szakkollégium Egyesület; Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Bihari Szervezete; Sapientia Varadiensis Alapítvány; Studium Academicum Alapítvány;Talentum Alapítvány; Táncház Egyesület; Tempo Klub; Tibor Ernő Galéria.

A BINCISZ KÜLDETÉSE

A szövetség célja a civil szervezetek közötti jobb együttműködés és szorosabb összefogás előmozdítása, közös álláspontok kialakítása és képviselete, közös pályázatok elkészítése, a tevékenységi tervek összehangolása, közös tevékenységek szervezése, közös kiadványok megjelentetése, civil információs iroda működtetése, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése. Ezeken kívül fő rendeltetése közösségi összefogással mindazon feladatok ellátása, amelyeket a magyar társadalom fejlődése megkövetel. A BINCISZ politikával nem foglalkozik, de állást foglal a fontosabb közérdekű kérdésekben és részt vállal az érdekvédelemben.

A BINCISZ VEZETŐSÉGE

Elnök: dr. Fleisz János történész, egyetemi tanár. Alelnök: Bethlendi István vállalkozó Ügyvezető titkár: Lajos Annamária ügyintéző

A BINCISZ ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

Iroda: Nagyvárad, Unirii (Szent László) tér 2-4. III. emelet 1.
Levelezési cím: 410610 - Nagyvárad (Oradea) P.O. Box 1-204.
Telefon: 0259-413-103. Mobil: 0748-185452 (elnök)
Fax: 0259-431-787.

LEGFONTOSABB CIVIL, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS KEZDEMÉNYEZÉSEK

1. A Magyar Tudomány Napja első alkalommal való megszervezése Nagyváradon és egész Erdélyben 2000. november 3-án.
2. A Magyar Kultúra Napja első megszervezése Nagyváradon és egész Erdélyben 2001. január 22-én. A következő években a biharországi összetartozás jegyében közösen szerveztük meg minden évben a berettyóújfalui civil szervezetekkel és intézményekkel.
3. A Civil Társadalom Napja első megszervezése Nagyváradon és az egész Kárpát-medencében 2001. május 17-én.
4. Biharért közösen, a 3. évezred kihívásai közös projekt a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel 2005 januárjától évente.
5. A Művelődés Hete - A tanulás ünnepe első megszervezése az országban 2005 szeptembere és novembere között. Mindezeket, a fenti rendezvényeket az óta évről évre megrendeztük.
6. A Bihar Kultúrájáért civil érem közös megalapítása 2006-ban. Ezt eddig öt alkalommal adtuk át. Nagyváradon 2006-ban a szervezetek szintjén, a Tibor Ernő Galéria kapta meg, 2007-ben, az egyéni kategóriában Dr. Fleisz János a BINCISZ alapító elnöke, 2008-ban az Alma Mater Alapítvány, 2009-ben Meleg Attila a BINCISZ akkori programszervezője, 2010-ben pedig a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) Bihari Szervezete.
7. Civil Találkozók Nagyváradon, illetve a partner szervezetek székhelyein,
vagy más helyszíneken, így Budapesten, Kolozsváron, Berettyóújfaluban, Tatán,
Debrecenben, Szarvason, Jászfényszarun, Derecskén, Sárospatakon, Szentjobbon, Gyulán stb.
8. A Nagyváradi Civil Kerekasztal (NCK) létrehozásának kezdeményezése és elindítása
2009. december 9-én.
9. A Biharország Civil Társulás közös megalakítása 2012. május 2-án.